Inżynier Operacyjny PDH

Nr ref. R/4/2019/PDH

 

ZADANIA PRACOWNIKA

 

Etap Budowy

 

1. Opiniowanie rozwiązań technologicznych systemów.

2. Analizowanie dokumentacji technicznej m.in.: schematów P&ID oraz rysunków ISO z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu.

3. Analizowanie funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w różnych scenariuszach operacyjnych (ESD shutdown logic).

4. Opiniowanie oraz uczestniczenie w odbiorach systemów.

5. Branie udziału w przeglądach stanu projektu.

6. Branie udziału w zespołach oceny ryzyka (Risk Analysis) związanych z rozwiązaniami projektowymi.

7. Udział w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team) pod kierownictwem EPC, szczególnie udział w odbiorach, rozruchu mechanicznym i technologicznym urządzeń.

8. Przygotowanie materiałów do celów projektowych (m.in. instrukcji technologicznych, stanowiskowych, eksploatacyjnych).

 

Etap Eksploatacji

 

1. Prowadzenie dokumentacji pracy instalacji w postaci kalendarza wydarzeń, rejestru parametrów procesowych i danych analitycznych, okresowych raportów z pracy instalacji w podległym obszarze.

2. Aktywny udział w planowaniu, prowadzeniu i dokumentowaniu operacji specjalnych na instalacjach (zatrzymanie/rozruch instalacji, remonty kompleksowe, ruchy testowe, wymiana złóż katalizatorów i sorbentów), ocena skuteczności operacji po ich zakończeniu.

3. Czynny udział w pracach zespołów typujących instalacje, urządzenia lub obiekty do bieżących, planowanych i prewencyjnych remontów.

4. Prowadzenie rejestru istotnych zdarzeń technologicznych oraz awarii, zakłóceń i operacji specjalnych.

5. Identyfikacja oraz definiowanie ograniczeń technologicznych; określanie i aktualizacja bieżących limitów jakościowych oraz ilościowych.

 

WYMAGANIA

 

1. Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 – letnie na stanowisku o podobnym zakresie w zakładzie przemysłowym z obszaru Oil&Gas lub petrochemicznym.

2. Wiedza w zakresie zarządzania zakładami produkcyjnymi w oparciu m.in. o zintegrowane systemy jakości ISO oraz techniki zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy.

3. Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

4. Odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy.

5. Znajomość skomputeryzowanych systemów do zarządzania ruchem i eksploatacją – DCS, SIS.

6. Umiejętność obsługi aplikacji Microsoft Office, AutoCAD, itp.

7. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe.

 

 

APLIKUJ

 

 

Serwis Kariera PDH Polska S.A. wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia. Czytaj więcej...