Inżynier Procesu PP

Nr ref. R/67/2018/PDH

 

ZADANIA PRACOWNIKA

 

Etap Budowy

 

1. Opiniowanie rozwiązań technologicznych systemów.

2. Analizowanie dokumentacji technicznej m.in.: schematów P&ID oraz rysunków ISO z punktu widzenia poprawności uruchamiania, normalnej eksploatacji zatrzymania i przygotowania urządzeń do remontu.

3. Analizowanie funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w różnych scenariuszach operacyjnych (ESD shutdown logic).

4. Opiniowanie oraz uczestniczenie w odbiorach systemów.

5. Opiniowanie listy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na okres rozruchu i 2 lat eksploatacji.

6. Branie udziału w przeglądach stanu projektu.

7. Branie udziału w zespołach oceny ryzyka (Risk Analysis) związanych z rozwiązaniami projektowymi.

8. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach przygotowujących załogę do samodzielnej obsługi Instalacji PP.

9. Udział w pracach Zintegrowanego Zespołu Rozruchowego (Integrated Commissioning Start-up Team) pod kierownictwem EPC, szczególnie udział w odbiorach, rozruchu mechanicznym i technologicznym urządzeń.

10. Przygotowanie materiałów do celów projektowych (m.in. instrukcji technologicznych, stanowiskowych, eksploatacyjnych).

 

Etap Eksploatacji:

 

1. Kontrola pracy sterowniczych w aspekcie utrzymania reżimu technologicznego.

2. Nadzorowanie zgodności przebiegu procesów technologicznych z obowiązującą dokumentacją i przepisami a w szczególności bieżąca analiza pracy poszczególnych węzłów technologicznych, parametrów, czasu pracy, ilości i jakości uzyskiwanego produktu, uzyskiwanych wskaźników zużycia surowców i czynników energetycznych.

3. Przeprowadzanie analiz efektywności procesów technologicznych, symulacji zmian oraz identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji.

4. Opracowywanie opisów procesów technologicznych i instrukcji ruchowych (oraz innych instrukcji jeśli tak stanowią obowiązujące zarządzenia oraz procedury ISO lub inne obowiązujące przepisy wewnętrzne) a także bieżące aktualizowanie tych dokumentów.

5. Analizowanie przyczyn stwierdzonych zakłóceń w procesie technologicznym, ustalanie sposobów zapobiegania tym zakłóceniom oraz ograniczania ich skutków.

6. Poszukiwanie możliwości optymalizacji pracy instalacji produkcyjnych, definiowanie i kontrola reżimów produkcyjnych. Przeprowadzanie analiz dokumentacji procesowej.

 

WYMAGANIA

 

 1. Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 – letnie na stanowisku o podobnym zakresie w zakładzie przemysłowym z obszaru Oil&Gas lub petrochemicznym.

2. Wiedza w zakresie zarządzania zakładami produkcyjnymi w oparciu m.in. o zintegrowane systemy jakości ISO oraz techniki zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy.

3. Umiejętność budowania dobrych relacji pomiędzy personelem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

4. Odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność i otwartość na nowe rozwiązania, odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy.

5. Znajomość skomputeryzowanych systemów do zarządzania ruchem i eksploatacją – DCS, SIS.

6. Umiejętność obsługi aplikacji Microsoft Office, AutoCAD, itp.

7. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe.

 

 

APLIKUJ

 

 

Serwis Kariera PDH Polska S.A. wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia. Czytaj więcej...