Główny Inżynier Mechanik/Zastępca Dyrektora UTR

 Nr ref. R/42/2020/POLY

 

ZADANIA NA STANOWISKU:

 

ETAP INWESTYCJI:

 • Przygotowywanie założeń dla zakupów technicznych – dostaw dokumentacji, wyposażenia i robót.
 • Udział w komisjach przetargowych, w tym opiniowanie ofert technicznych.
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej.
 • Współpraca z jednostkami Dozoru Technicznego.
 • Koordynacja kompletacji dostaw inwestycyjnych wraz z niezbędną dokumentacją wytwórców.
 • Dokonywanie odbiorów maszyn, urządzeń i aparatów.
 • Prowadzenie nadzoru nad jakością i terminowością prowadzonych prac montażowych.
 • Udział w rozruchu i odbiorach końcowych instalacji wraz z zapewnianiem bezpieczeństwa technicznego inwestycji.

ETAP EKSPLOATACJI:

 • Zarządzanie ewentualnymi remontami w tym: planowanie rzeczowo-finansowe prac remontowych i eksploatacyjnych, eksploatacja techniczna oraz odbiorów i rozliczanie prac remontowych i eksploatacyjnych.
 • Planowanie, bilansowanie i tworzenie harmonogramów remontowych oraz zakupów w ramach nadzorowanego obszaru.
 • Nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego obiektów infrastruktury technicznej oraz planowanie nowych uruchomień i wyłączeń instalacji.
 • Prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem zaburzeń, defektów i awarii oraz organizowanie remontów awaryjnych.
 • Uzgadnianie, weryfikacja i akceptacja dokumentacji technicznej urządzeń poddozorowych w zakresie rejestracji, modernizacji i napraw.

 

WYMAGANIA: .

 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanicznym.
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowiskach inżynieryjno-technicznych w przemyśle naftowym, gazowym, chemicznym  lub  energetycznym.
 • Doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych.
 • Wiedza zawodowa z zakresu odbiorów i eksploatacji  urządzeń statycznych i  rurociągów.
 • Znajomość pakietu Microsoft Office, Outlook, Visio, MS Project.
 • Mile widziana znajomość AutoCAD i innych programów stosowanych w pracach projektowych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

APLIKUJ

 

         

Serwis Kariera PDH Polska S.A. wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia. Czytaj więcej...