Radca Prawny

 

Nr ref. R/28/2020/POLY

 

ZAKRES CZYNNOŚCI:

 

1.     Bieżąca obsługa prawna spraw wynikających z prowadzenia przez Spółkę codziennych czynności, w tym:

        a)    opracowywanie ustnych i pisemnych opinii prawnych,

        b)    opracowywanie i opiniowanie projektów pism, umów, aneksów i innych dokumentów prawnych,

        c)     weryfikacja formalno-prawna dokumentacji przedsiębiorstwa.

2.     Uczestnictwo w negocjacjach warunków umów zawieranych przez przedsiębiorstwo lub prowadzenie samodzielnych negocjacji.

3.     Obsługa prawna organów spółki m.in. Zarządu, Rady Nadzorczej, w szczególności:

        a)    przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał i protokołów z posiedzeń,

        b)    bieżące doradztwo w odniesieniu do czynności dokonywanych prze te organy,

        c)     uczestnictwo w posiedzeniach organów.

4.     Analiza prawna procesów inwestycyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwo oraz doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych.

5.     Przeprowadzanie audytów prawnych i przygotowywanie raportów.

6.     Sporządzanie pism procesowych, wniosków oraz innych dokumentów w postępowaniu sądowym, administracyjnym.

7.     Zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi w sprawach dotyczących sądowej i komorniczej windykacji należności.

 

WYMAGANIA:

 

1.     Co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku prawnika wewnętrznego lub w kancelarii prawnej.

2.     Praktyczna znajomość prawa cywilnego, prawa umów, prawa pracy, prawa spółek, prawa własności intelektualnej, prawa budowlanego.

3.     Doświadczenie w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych.

4.     Doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie opracowywania opinii prawnych, opracowywania i opiniowania aktów wewnętrznych, reprezentowania w postępowaniach sądowych i administracyjnych, opracowywania i negocjowania warunków umów oraz świadczenia usług prawnych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia.

5.     Doświadczenie w obsłudze organów spółek handlowych, w tym opracowywaniu i opiniowaniu uchwał oraz regulaminów pracy organów.

6.     Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

APLIKUJ

 

 

Serwis Kariera PDH Polska S.A. wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia. Czytaj więcej...