Kierownik Wydziału Instalacji PP

 

Wymagania:

 

·         Wykształcenie wyższe inżynierskie (mgr inż.), preferowane kierunki chemiczne

·         Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe w tym języku

·         7 lat doświadczenia zawodowego w firmie produkcyjnej branży oil & gas, petrochemicznej lub chemicznej

·         2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w branży oil & gas, petrochemicznej lub chemicznej

·         Znajomość specyfiki projektowej i operacyjnej instalacji technologicznych

·         Znajomość elementów systemu bezpieczeństwa procesowego (PSM)

·         Umiejętność czytania dokumentacji technologicznej i technicznej, w szczególności P&ID

·         Udokumentowana umiejętność zarządzania zespołem pracowników operacyjnych

·         Udokumentowana umiejętność zarządzania procesem technologicznym i jego optymalizacji

·         Umiejętność komunikacji i współpracy z pracownikami z różnych obszarów organizacji

·         Umiejętność rozwiązywania problemów, bardzo dobra organizacja pracy i odporność na stres

·         Umiejętności negocjacyjne i analityczne

 

Do zadań pracownika na stanowisku należeć będą:

 

·         Opiniowanie oraz uzgadnianie rozwiązań technicznych i technologicznych na etapie budowy instalacji

·         Opiniowanie dokumentacji technicznej i technologicznej

·         Opracowanie niezbędnych instrukcji i procedur operacyjnych oraz nadzór nad ich implementacją i rozwojem

·         Proponowanie zmian oraz zarządzanie zmianami w projekcie

·         Udział w budowie struktury organizacyjnej departamentu produkcji

·         Udział w rekrutacji i szkoleniu pracowników operacyjnych

·         Organizowanie produkcji w zakresie zapewniającym niezbędne zapasy i dostawy surowców, półproduktów, czynników energetycznych, materiałów i urządzeń w sposób gwarantujący ciągłą i efektywną realizację zadań poprzez działania własne i współpracę ze służbami produkcyjnymi, technologicznymi, handlowymi i innymi komórkami organizacyjnymi

·        Wspieranie działań mających na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego aparatów i urządzeń instalacji, obiektów budowlanych i terenów Instalacji PP, przez ich prawidłową eksploatację

·        Zapewnienie  środków niezbędnych do realizacji powierzonych zadań w tym: narzędzi, części zamiennych i materiałów niezbędnych dla właściwego utrzymania ruchu i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

·        Tworzenie i realizacja budżetu oraz zasobów potrzebnych do realizacji planu

·        Ciągłe dążenie do optymalizacji procesów technologicznych

·        Wdrażanie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa procesowego

·        Dbałość o ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległych pracowników

 

APLIKUJ

 

 

Serwis Kariera PDH Polska S.A. wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia. Czytaj więcej...